ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ www.mazotos.org Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα που διαθέτει (www.mazotos.org) μπορείτε να διαφημίσετε την επιχείρηση σας ή την εταιρείας σας με μόνο €50,00 τον χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο Γραφείο του Συμβουλίου μέχρι 10 Μαρτίου 2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 1ην Σεπτεμβρίου 2011 εγγράφηκε δυνάμει του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου ο Πολιτιστικός Όμιλος «Μαζωτός». Σκοποί του σωματείου μεταξύ άλλων είναι η βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων της κοινότητας Μαζωτού, με την διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων και γενικά την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας που έχει ως σκοπό την […]