Πρόσκληση-Γιορτή της Μητέρας (Μαζωτός 13/5/2018)

ΗΜΕΡΑ :  Κυριακή 13 Μαΐου 2018

ΩΡΑ :  5:00 μ.μ

ΧΩΡΟΣ : Αίθουσα Εκδηλώσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Μαζωτού

 

ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

 • Ομιλία από την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Μαζωτού κ. Δήμητρα Κκαΐλη.
 • Ποιήματα από τον Λαϊκό Ποιητή κ. Αντώνη Γαβριήλ Παπά
 • Ποιήματα από μέλη Πολιτιστικού Ομίλου «Μαζωτός».
 • Κέρασμα.

Σημειώσεις

 1. Όποιος θέλει να γράψει ποίημα ή πεζό για την δική του μάνα ευχαρίστως να τον ακούσουμε.
 2. Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει κουτί εισφορών για τα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες του Ιδρύματος Αγίου Γεωργίου.

Καθαρισμός Οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες/αντιπρόσωποι/κάτοχοι οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται στα όρια της Κοινότητας μας, καθώς και οι ιδιοκτήτες/αντιπρόσωποι/κάτοχοι χωραφιών των οποίων τα τεμάχια εφάπτονται οικιών ή άλλων οικοδομών ή συνορεύουν με τις πιο πάνω ζώνες, όπως μέχρι τις 20 Μαΐου 2018, προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση όλων των ακαθαρσιών που θα προκύψουν από αυτά, όπως χόρτα ή οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά ή αντικείμενα ή πράγματα.

Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας, συνεργείο του Συμβουλίου θα προβεί στον καθαρισμό τους και θα απαιτήσει από τους ιδιοκτήτες τα έξοδα που θα πληρωθούν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

 

Διευκρινίζεται ότι:

(α) Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Συμβουλίου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό και θα χρεώνει τον ιδιοκτήτη με τα σχετικά έξοδα.

(β) Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

(γ) Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά το Συμβούλιο δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

(δ) Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τον όγκο των υλικών που θα απομακρύνονται και σύμφωνα με την προσφορά που έχει το Συμβούλιο σε ισχύ .

 

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές και αποστέλλεται με βάση των περί Κοινοτήτων Νόμο, άρθρο 103(1) και (103)2.

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΖΩΤΟΥ
20 Απριλίου 2018

Εκστρατεία Καθαρισμού (Μαζωτός 6/5/2018)

Lets Do it, Μαζωτός !!!

Εκστρατεία Καθαρισμού του Χωριού μας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού και τα Οργανωμένα Σύνολα του Χωριού σε συνεργασία με τον Οργανισμό Lets Do It, Cyprus   διοργανώνουν εκστρατεία καθαριότητας του Χωριού και της Παραλίας μας την

Κυριακή 6 Μαΐου 2018, Ώρα 9:00 πμ

Χώρος συγκέντρωσης : Κοινοτικό Συμβούλιο

    Μετά την καθαριότητα θα μαζευτούν  όλοι όσοι βοηθήσουν  στον χώρο της  Εκκλησίας του Αγίου Ξενοφώντα για να ψήσουμε σουβλάκια και να περάσουμε ευχάριστα την μέρα μας.

Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 2 Μαΐου 2018 στο Κοινοτικό Συμβούλιο και στο τηλέφωνο 24432800.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού

Ζήτηση προσφοράς για τοποθέτηση «SKIP» για τοποθέτηση αχρήστων αντικειμένων και κλαδεμάτων στην περιοχή Μαζωτού

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ζητά προσφορές για τοποθέτηση κάδων «SKIP» στη περιοχή Μαζωτού για περίοδο ενός χρόνου από την ημερομηνία ανάθεσης της εργασίας που αυτή δεν θα είναι αργότερο από την 22/1/2018.

Η προσφορά αφορά την τοποθέτηση κάδων «SKIP» σε διάφορα σημεία της Κοινότητας και την απομάκρυνση τους όποτε αυτά γεμίζουν.

Οι χώροι τοποθέτησης των κάδων θα υποδειχθούν από το Συμβούλιο.

Ο προσφοροδότης  θα πρέπει να υποδείξει το χώρο απόρριψης των αχρήστων υλικών ο οποίος πρέπει να είναι νόμιμος.

Ο προσφοροδότης είναι υπεύθυνος για οποιανδήποτε ακαταστασία, ακαθαρσία, ζημιά ή βλάβη προξενήσει σε οποιαδήποτε περιουσία κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την χαμηλότερη ή οποιανδήποτε άλλη προσφορά. Επίσης έχει δικαίωμα να ακυρώσει την προσφορά εάν δεν ικανοποιηθεί από την εξυπηρέτηση του προσφοροδότη.

Το Συμβούλιο εάν είναι ευχαριστημένο από την εξυπηρέτηση και την συνεργασία με τον εργολάβο δύναται να συνεχίσει τη συνεργασία για ακόμα ένα χρόνο.

Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο γραφείο του Συμβουλίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/1/2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού

Ενημέρωση Μετόχων ΑΝΕΤΕΛ για χορηγίες/προγράμματα/σχέδια-Παρασκευή 24/11/2017

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός φυσικού ή / και νομικού προσώπου, για περίοδο 12 μηνών, όπως καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται πιο κάτω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Α.  Υπηρεσίες σύμβασης

 1. Διεκπεραίωση των γραμματειακών και λογιστικών υπηρεσιών του Κοινοτικού Συμβουλίου όπως απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
 2. Τήρηση των λογιστικών καταστάσεων, είσπραξη των εσόδων και διενέργεια των εξουσιοδοτημένων εξόδων.
 3. Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 4. Πραγματοποίηση της συμφιλίωσης των τραπεζικών λογαριασμών με τις αντίστοιχες καταστάσεις του μηχανογραφικού συστήματος.
 5. Επαφή / εξυπηρέτηση του κοινού και λήψη ή παροχή πληροφοριών που αφορούν στη λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 6. Τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδρίες του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 7. Χρήση τεχνολογικού και άλλου γραφειακού εξοπλισμού για την διεκπεραίωση των μισθωμένων υπηρεσιών.
 8. Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Σημ.: Η διεκπεραίωση των πιο πάνω υπηρεσιών θα αφορούν αυστηρά την πιο πάνω χρονική περίοδο και πρέπει να παραδίδονται σε χρόνο και με τρόπο που θα καθορίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Β. Κριτήρια / Προσόντα Επιλογής

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3. Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή(word, excel)
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ευγένεια και καλός τρόπος έκφρασης.

Πείρα σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επιτυχία στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου, δίπλωμα προγραμμάτων “Word” “Excel”, θα αποτελέσουν πρόσθετα προσόντα σε περίπτωση ισοψηφίας μετά τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρ. Ε 1.2

Σημειώσεις:
α)Πείρα σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με αυτά που αναγράφονται στην παράγραφο Α΄ ανωτέρω.
β)Εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά πρόσωπα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα προσόντα του προσώπου που θα προταθεί για εκτέλεση της εργασίας.

Γ. Χώρος Εργασίας
Η διεκπεραίωση της υπηρεσίας είναι δυνατό να γίνει σε χώρο που θα διαθέσει το Κοινοτικό Συμβούλιο ή και σε χώρο του προσφέροντα όταν και όπου επιβάλλεται.

Δ. Υποβολή αίτησης και προθεσμίες
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτου, θα πρέπει να υποβληθεί στα ειδικά έντυπα του  Κοινοτικού Συμβουλίου που είναι (α) Έντυπο αρ.1, αίτηση Προσωπικών Στοιχείων (β)  Έντυπο αρ.2, Τεχνική Προσφορά, (γ) Έντυπο Αρ.3, Οικονομική Προσφορά, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επόμενη της γνωστοποίησης της παρούσας προκήρυξης ή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου  2017, και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.  Τα Έντυπα Αρ. 1 και Αρ.2 να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο και το Έντυπο Αρ. 3 να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις ή και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κοινοτάρχη Μαζωτου κ. Παναγιώτη Βασιλείου στο τηλ.      24-432800.

Ε. Επιτροπή Επιλογής- Διαδικασία
1.1       Η επιλογή του φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου που θα επιλεγεί για τη διεκπεραίωση του πιο πάνω έργου θα γίνει από το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο θα εξετάσει τις προσφορές και τα δικαιολογητικά των προσφοροδοτών, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση του με βάση τα κριτήρια / προσόντα, όπως καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη καθώς και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
1.2       Η επιλογή θα γίνει με βαρύτητα 60% για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (τεχνική προσφορά) και 40% για την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράδειγμα που περιλαμβάνεται στην παρ. 2.7.6 του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται για καθοδήγηση.
(http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-GR/HTML/index.html)
1.3       Ο επιλεγείς προσφοροδότης θα κληθεί να υπογράψει τη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη. Με την υποβολή της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της εν λόγω Συμφωνίας, σε περίπτωση που επιλεγεί, και αναλαμβάνει όπως προσέλθει, εντός προθεσμίας ΕΠΤΑ (7) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας.