Καθαρισμός οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων στην περιοχή Μαζωτού

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤEΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 & 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955-59