Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο λειτούργησε στο Μαζωτό το 1882 και τέλος του 19ου αιώνα έπαψε να λειτουργεί εξαιτίας της πανούκλας. Μερικά χρόνια αργότερα επαναλειτούργησε και μέχρι το 1925 στεγαζόταν σ’ ένα δωμάτιο στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Από το 1925 έως και το 1960, το σχολείο – μια αίθουσα και ένα διδασκαλικό γραφείο- βρισκόταν  σε ένα λοφίσκο κοντά στην εκκλησία.  Αυτό στη συνέχεια κατεδαφίστηκε γιατί αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών και στη θέση του ανεγέρθηκε μεγαλύτερο κτήριο – με τρεις αίθουσες- , το οποίο, αφού έτυχε ανακαίνισης το 2006, αποτελεί μέρος του σημερινού σχολικού κτηρίου.

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού, κατά τη σχολική χρονιά 2013- 2014, φοιτούν 37 μαθητές και το προσωπικό απαρτίζουν  1 διευθυντής και 4 δάσκαλοι.

Διεύθυνση: Τριών Ιεραρχών, 77577 Μαζωτός, Λάρνακα

Τηλέφωνα: 24432200
Τηλεομοιότυπο: 24811212
Ιστοσελίδα: http://dim-mazotos-lar.schools.ac.cy/
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dimmazotoslar@schools.ac.cy

Πηγές:
Κώστα Παπαγεωργίου, ΜΑΖΩΤΟΣ, Ένα Χωριό Με Ομορφιά και Ιστορία, Κύπρος 2009
Ιστοσελίδα: http://dim-mazotos-lar.schools.ac.cy/

Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο του Μαζωτού λειτουργεί από το 1985 και στεγάζεται πλησίον του Δημοτικού Σχολείου.

Διεύθυνση: Τριών Ιεραρχών, 7577 Μαζωτός

Τηλέφωνο: 24432323

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]