Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Mαζωτού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Δημητρίου Παφίτη (Αναπληρωτής Πρόεδρος) – Από 29/7/2021
Τηλέφωνο: 24432800
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: – (Αντιπρόεδρος)
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Χατζηχρίστου
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Σταύρου
Ονοματεπώνυμο: Κατερίνα Παύλου
Ονοματεπώνυμο: Τάσος Στυλιανού