Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, έχει εκτελέσει μια σειρά από έργα υποδομής και εξωραϊσμού.

Μερικά από αυτά είναι:

 1. Εγγραφή και κατασκευή νέων δρόμων
 2. Εγγραφή και κατασκευή αγροτικών δρόμων
 3. Τοπιοτέχνηση και εξωραϊσμός διάφορων σημείων στην κοινότητα, που ήταν αναξιοποίητα
 4. Επέκταση υδατοπρομήθειας
 5. Ονομασία και αρίθμηση οδών
 6. Ασφαλτόστρωση των προσβάσεων προς την θάλασσα
 7. Επιδιόρθωση Κοινοτικού Ιατρείου
 8. Κατασκευή νέων αιθουσών και εργαστηρίων στο Δημοτικό σχολείο
 9. Ο παραλιακός δρόμος μαζί με τον ποδηλατόδρομο.
 10. Το αμφιθέατρο στην πλατεία Αγίου Γεωργίου
 11. Η ανάπλαση του οδικού δικτύου της πλατείας Αγίου Γεωργίου
 12. Κοινοτικό Μέγαρο με αίθουσα διαλέξεων

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού