Τα Εθνικόφρονα Σωματεία στεγάζονται από το 1980 σε ιδιόκτητο οίκημα σε κεντρικό δρόμο της Κοινότητας, πλησίον του Κοινοτικού Συμβουλίου και της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Οι θαμώνες των Εθνικόφρονων Σωματείων, όπως  χαρακτηριστικά γράφει ο Κώστας Παπαγεωργίου,  έχουν την ευκαιρία να «παρακολουθούν την κίνηση που παρατηρείται στο κεντρικότερο μέρος της κοινότητας»*.

Πηγή:
*Κώστα Παπαγεωργίου, ΜΑΖΩΤΟΣ, Ένα Χωριό Με Ομορφιά και Ιστορία, Κύπρος 2009, σ. 186

Οι Λαϊκές Οργανώσεις Μαζωτού στεγάζονται σε ιδιόκτητο οίκημα στον παλιό οικιστικό πυρήνα της Κοινότητας.  Το Σωματείο ιδρύθηκε από μια ομάδα κατοίκων που ανήκαν σε παλιές Συντεχνίες, με σκοπό, όπως γράφει ο Κώστας Παπαγεωργίου, «με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερου μεροκάματος , αλλά και συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους»*.

Πηγή:
*Κώστα Παπαγεωργίου, ΜΑΖΩΤΟΣ, Ένα Χωριό Με Ομορφιά και Ιστορία, Κύπρος 2009, σ. 188

Το Κέντρο Νεότητας Μαζωτού ιδρύθηκε,  μετά από πρωτοβουλία των Εθνικόφρονων Σωματείων και σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο, στις 24/09/2003.

Οι κυριότεροι στόχοι του Κέντρου Νεότητας είναι:

 • Η καλλιέργεια της ενότητας
 • Η δραστηριοποίηση των νέων
 • Η εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων

Με αφορμή τους πιο πάνω στόχους,  δημιουργήθηκαν αρκετοί όμιλοι, όπως ο αθλητικός όμιλος, ο όμιλος βυζαντινής μουσικής, ο χορευτικός όμιλος,  καθώς και ποδοσφαιρική ομάδα. Επιπρόσθετα, το Κέντρο Νεότητας οργανώνει εκστρατείες καθαριότητας, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές εκδηλώσεις, διαλέξεις και δενδροφυτεύσεις, αλλά και συμμετέχει σε διάφορες κοινοτικές εκδηλώσεις.

Την Επιτροπή του Κέντρου Νεότητας απαρτίζουν:

 • Μιχάλης  Μιχαήλ (πρόεδρος)
 • Δήμητρα Δημητρίου (αντιπρόεδρος)
 • Δημήτρης Παναγή (γραμματέας)
 • Μαρία Παφίτη (ταμίας)
 • Γιώργος Ανδρέου (μέλος)
 • Δοξούλα Γρηγορίου (μέλος)
 • Χρυσήλιος Βασιλείου (μέλος)
 • Μιχάλης Παντελή (μέλος)
 • Γεωργία Δημητρίου (μέλος)
 • Δήμητρα Βασιλείου (μέλος)
 • Ιωάννα Βασιλείου (μέλος)
 • Κωνσταντία Πουλίδη (μέλος)

Πηγή:
Κώστα Παπαγεωργίου, ΜΑΖΩΤΟΣ, Ένα Χωριό Με Ομορφιά και Ιστορία, Κύπρος 2009