ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ

www.mazotos.org

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ανακοινώνει

ότι στην ιστοσελίδα που διαθέτει (www.mazotos.org)

μπορείτε να διαφημίσετε την επιχείρηση σας ή την εταιρείας σας

με μόνο €50,00 τον χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε

στο Γραφείο του Συμβουλίου μέχρι 10 Μαρτίου 2015.