ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 1ην Σεπτεμβρίου 2011 εγγράφηκε δυνάμει του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου ο Πολιτιστικός Όμιλος «Μαζωτός».

Σκοποί του σωματείου μεταξύ άλλων είναι η βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων της κοινότητας Μαζωτού, με την διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων και γενικά την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας που έχει ως σκοπό την προαγωγή της πολιτιστικής, πνευματικής, και καλλιτεχνικής ζωής.

Δεν θέλαμε να παραμείνουμε απαθείς και αδρανείς στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Δεν επιθυμούμε την στασιμότητα αλλά την ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας είναι απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή στα δρώμενα του Πολιτιστικού Ομίλου με την εγγραφή σας ως τακτικού μέλους και γενικότερα με την συμμετοχή σας. Δικαίωμα εγγραφής ως τακτικό μέλος έχουν όλα τα πρόσωπα καλού χαρακτήρα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους έχει καθοριστεί στα €20.-ευρώ.

Στις 14 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00μ.μ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γενική συνέλευση του Πολιτιστικού Ομίλου για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής. Η εκλογική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η επιτυχία του εξαρτάται από τον κάθε ένα ξεχωριστά και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η παρούσα ακυρώνει την προηγούμενη ανακοίνωση του ομίλου ημερομηνίας 16/09/2011.