Ανακοίνωση για Πράσινο σημείο για τους κατοίκους του Μαζωτού