ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΜΑΖΩΤΟΥ (ΜΕΧΡΙ 26/10/2022)