ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 1ην Σεπτεμβρίου 2011 εγγράφηκε δυνάμει του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου ο Πολιτιστικός Όμιλος «Μαζωτός». Σκοποί του σωματείου μεταξύ άλλων είναι η βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων της κοινότητας Μαζωτού, με την διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων και γενικά την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας που έχει ως σκοπό την […]