Καθαρισμός οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων στην περιοχή Μαζωτού