ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ (22/6/2018)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού προκηρύσσει διαγωνισμό για την Εγκατάσταση ενός πλήρες ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεμετρίας στην κεντρική δεξαμενή της Κοινότητας σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους:

  1. Τροφοδοσία από φωτοβολταϊκό Πλαίσιο ή ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης διάρκειας (ελάχιστη διάρκεια 5 χρόνια).
  2. Ασύρματη επικοινωνία μέσω GSM.
  3. Καταγραφή και μετάδοση μετρήσεων από τουλάχιστον 2 υδρομετρητές και τη στάθμη νερού της δεξαμενής.
  4. Μετάδοση των μετρήσεων με βάση προγραμματιζόμενη περίοδο από 5 λεπτά μέχρι 24 ώρες.
  5. Μετάδοση των μετρήσεων σε διαδικτυακή Πλατφόρμα ή λογισμικό στο οποίο οι χρήστες να έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω διαδικτύου.
  6. Προγραμματιζόμενες προειδοποιήσεις και αποστολή SMSκαι Emails όταν οι μετρήσεις είναι εκτός των λογικών ορίων.
  7. Χαμηλό λειτουργικό κόστος. Να καταγραφούν όλα τα λειτουργικά κόστη και ετήσιες συνδρομές.
  8. Ημερήσιες και μηνιαίες εκθέσεις για την κατάσταση του Συστήματος, τον ημερήσιο όγκο νερού που προμηθεύτηκε η Κοινότητα και στατιστική ανάλυση των μετρήσεων.

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Τηλεμετρίας στην κεντρική δεξαμενή της Κοινότητας θα εγκατασταθεί μαζί με όλα τα άλλα αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή λειτουργία του (φωτοβολταϊκό πλαίσιο ανάλογης δυναμικότητας, μπαταρία, σύστημα ασύρματης μετάδοσης GSM, μεταλλικό κουτί με κλειδαριά για την ασφαλή φύλαξη του κ.λ.π).  Επίσης πρέπει να προμηθευτούν και συνδεθούν με το Σύστημα, το αισθητήριο στάθμης της δεξαμενής και επίσης όλα τα άλλα αναγκαία εξαρτήματα για την σύνδεση των μετρητών εισαγωγής και εξαγωγής της δεξαμενής (μηχανικοί μετρητές 4’’).

Παρακαλούμε όπως οι προσφορές φτάσουν στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου σε κλειστό φάκελο που να αναγράφεται ‘Προσφορά για Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας’ μέχρι την 1/7/2018 η ώρα 12:00 μ.μ.