Καθαρισμός οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων στην περιοχή Μαζωτού (μέχρι 23.04.2019)