Ζήτηση προσφοράς για τοποθέτηση «SKIP» για τοποθέτηση αχρήστων αντικειμένων και κλαδεμάτων στην περιοχή Μαζωτού

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ζητά προσφορές για τοποθέτηση κάδων «SKIP» στη περιοχή Μαζωτού για περίοδο ενός χρόνου από την ημερομηνία ανάθεσης της εργασίας που αυτή δεν θα είναι αργότερο από την 22/1/2018.

Η προσφορά αφορά την τοποθέτηση κάδων «SKIP» σε διάφορα σημεία της Κοινότητας και την απομάκρυνση τους όποτε αυτά γεμίζουν.

Οι χώροι τοποθέτησης των κάδων θα υποδειχθούν από το Συμβούλιο.

Ο προσφοροδότης  θα πρέπει να υποδείξει το χώρο απόρριψης των αχρήστων υλικών ο οποίος πρέπει να είναι νόμιμος.

Ο προσφοροδότης είναι υπεύθυνος για οποιανδήποτε ακαταστασία, ακαθαρσία, ζημιά ή βλάβη προξενήσει σε οποιαδήποτε περιουσία κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την χαμηλότερη ή οποιανδήποτε άλλη προσφορά. Επίσης έχει δικαίωμα να ακυρώσει την προσφορά εάν δεν ικανοποιηθεί από την εξυπηρέτηση του προσφοροδότη.

Το Συμβούλιο εάν είναι ευχαριστημένο από την εξυπηρέτηση και την συνεργασία με τον εργολάβο δύναται να συνεχίσει τη συνεργασία για ακόμα ένα χρόνο.

Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο γραφείο του Συμβουλίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/1/2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού