Επιστολή για συνεργασία σε πρόγραμμα που αφορά κινητοποίηση και συμβουλευτική ατόμων 15-29 χρόνων.(28/8/2018)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ (22/6/2018)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού προκηρύσσει διαγωνισμό για την Εγκατάσταση ενός πλήρες ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεμετρίας στην κεντρική δεξαμενή της Κοινότητας σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους: Τροφοδοσία από φωτοβολταϊκό Πλαίσιο ή ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης διάρκειας (ελάχιστη διάρκεια 5 χρόνια). Ασύρματη επικοινωνία μέσω GSM. Καταγραφή και μετάδοση μετρήσεων από τουλάχιστον 2 υδρομετρητές και τη στάθμη νερού της […]