Σήμανση Σκύλων με microchips 1/7/2021

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού  προτίθεται να προχωρήσει με την σήμανση Σκύλων με microchips. Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες Σκύλων, που ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με το προσωπικό του Κ.Σ.Μαζωτού μέχρι την Πέμπτη 1/7/2021 στο τηλέφωνο 24432800, από τις 8:00 π.μ – 12:30 μ.μ για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σήμανσης θα χρηματοδοτηθεί από το Κ.Σ.Μαζωτού και […]

Πρόγραμμα στήριξης για ψυχική ενδυνάμωση κατά την πανδημία COVID 19

Ανακοίνωση για τήρηση της καθαριότητας στην κοινότητα