ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός φυσικού ή / και νομικού προσώπου, για περίοδο 12 μηνών, όπως καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται πιο κάτω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Α.  Υπηρεσίες σύμβασης Διεκπεραίωση των γραμματειακών και λογιστικών […]

Αναβολή Χοροεσπερίδας Μαζωτού 28/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας πληροφορούμε ότι η χοροεσπερίδα που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 28/07/2017 αναβάλλεται λόγο πένθους. Η νέα ημερομηνία της Χοροεσπερίδας θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση. Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού

Πρόσκληση Πολιτιστικής Χοροεσπερίδας Μαζωτού (28/7/2017)