Ενημέρωση Μετόχων ΑΝΕΤΕΛ για χορηγίες/προγράμματα/σχέδια-Παρασκευή 24/11/2017

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός φυσικού ή / και νομικού προσώπου, για περίοδο 12 μηνών, όπως καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται πιο κάτω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Α.  Υπηρεσίες σύμβασης Διεκπεραίωση των γραμματειακών και λογιστικών […]