Πλήρωση μιας (1) νέας θέσης ωρομίσθιου εργάτη στο κοινοτικό συμβούλιο Μαζωτού (μέχρι 14/10/2022)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Τελετή για τους αριστούχους μαθητές 17/08/2022