Εκστρατεία Kαθαριότητας 6/10/2019

Εκστρατεία Kαθαριότητας του Χωριού μας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού και τα
Οργανωμένα Σύνολα του Χωριού διοργανώνουν
εκστρατεία καθαριότητας του Χωριού μας την
Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, Ώρα 9:30 πμ
Χώρος Συγκέντρωσης: Κοινοτικό Συμβούλιο

Επίσης το Κοινοτικό Συμβούλιο, σε μια
προσπάθεια για να έχουμε το Χωριό μας καθαρό,
ζητά από όλους όπως καθαρίσουν τα οικόπεδα
και τους εξωτερικού χώρους-πεζοδρόμια των σπιτιών τους.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού