Πρόσκληση Καλοκαιρινής Εκδήλωσης (Μαζωτός 15/9/2017)