Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση γραμματειακών υπηρεσιών (μέχρι 17/1/2020)

ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 001/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: €12.000- Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός φυσικού ή / και νομικού προσώπου, για περίοδο 12 μηνών, όπως καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται πιο […]

Ανακοίνωση για την αναβληθείσα Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ανακοινώνει ότι η αναβληθείσα Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19/12/2019. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 4:30 και θα περιλαμβάνει χορούς και τραγούδια από τα συγκροτήματα του Πολιτιστικού ομίλου. Επίσης ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα στα παιδιά. Θα σερβίρονται ζεστοί λουκουμάδες, κρασί και κάστανα.