Πρόγραμμα στήριξης για ψυχική ενδυνάμωση κατά την πανδημία COVID 19

Έναρξη Προγράμματος Αθλητισμός και Γυναίκα στο Μαζωτό.

Έναρξη Προγράμματος Αθλητισμός και Γυναίκα στο Μαζωτό.

Το προγραμμα απευθυνεται σε γυναίκες όλων των ηλικιών.

Αερόβια άσκηση

Κυκλική Προπόνηση

Λειτουργική Προπόνηση

Ασκησιολόγιο με βαράκια και λάστιχα.

Μέρες και ώρες διεξαγωγής προγράμματος:Τρίτη και Παρασκευή 19:40-20:40

Υπεύθυνος Γυμναστής; Ανδρέας Ανδρέου

τηλ:99-005836

Ανακοίνωση για μείωση της ποντίκας και τρωκτικών στην κοινότητα μας

Ανακοίνωση και Δήλωση ζημιάς από τον καύσωνα όσον αφορά τις ελιές (μέχρι 8/7/2020)

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
23 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από ΚΑΥΣΩΝΑ σε ΕΛΙΕΣ στις
16 – 20 Μάϊου 2020,
στις κοινότητες Δρομολαξιά, Κίτι, Σοφτάδες, Τερσεφάνου, Μενεού, Κιβισίλι, Μαζωτός, Αναφωτίδα, Αλαμινός, Απλάντα, Αλεθρικό, Αγγλεισίδες

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάτττυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι από τις 24/06/2020 δέχεται αιτήσεις Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από Καύσωνα σε ΕΛΙΕΣ. Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λάρνακας και των κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 08/07/2020 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας.

Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται σrη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας (είδος, ποικιλία, αριθμός δέντρων και έκταση ανά ποικιλία) που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2020.

Σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (103 Ι /2019), σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.

Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου η συγκομιδή θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να αφεθούν αντιπροσωπευτικοί μάρτυρες, σε συνεννόηση με τους λειτουργούς του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακά Γεωργικά Γραφείο Λάρνακας στα τηλέφωνα 24202840.

Σημειώνεται ότι, οι πληγέντες, κατά την τελική αξιολόγηση των Δηλώσεων Ζημιάς τους, θα πρέπει να έχουν διευθετήσει τις υποχρεώσεις τους με βάση τον Νόμο 103 Ι /2019.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καθαρισμός οικοπέδων , χωραφιών και τεμαχίων γης μέχρι 29/05/2020

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες/αντιπρόσωποι/κάτοχοι οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται στα όρια της Κοινότητας μας, καθώς και οι ιδιοκτήτες/αντιπρόσωποι/κάτοχοι χωραφιών των οποίων τα τεμάχια εφάπτονται οικιών ή άλλων οικοδομών ή συνορεύουν με τις πιο πάνω ζώνες, όπως μέχρι τις 29 Μαΐου 2020, προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση όλων των ακαθαρσιών που θα προκύψουν από αυτά, όπως χόρτα ή οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά ή αντικείμενα ή πράγματα.

Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας, συνεργείο του Συμβουλίου θα προβεί στον καθαρισμό τους και θα απαιτήσει από τους ιδιοκτήτες τα έξοδα που θα πληρωθούν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

Διευκρινίζεται ότι:

(α) Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Συμβουλίου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό και θα χρεώνει τον ιδιοκτήτη με τα σχετικά έξοδα.

(β) Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

(γ) Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά το Συμβούλιο δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

(δ) Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τον όγκο των υλικών που θα απομακρύνονται και σύμφωνα με την προσφορά που έχει το Συμβούλιο σε ισχύ .

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές και αποστέλλεται με βάση των περί Κοινοτήτων Νόμο, άρθρο 103(1) και (103)2.

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΖΩΤΟΥ
5 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση για μέτρα που πρέπει να τηρούνται από τους επισκέπτες