Ανακοίνωση και Δήλωση ζημιάς από τον καύσωνα όσον αφορά τις ελιές (μέχρι 8/7/2020)

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
23 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από ΚΑΥΣΩΝΑ σε ΕΛΙΕΣ στις
16 – 20 Μάϊου 2020,
στις κοινότητες Δρομολαξιά, Κίτι, Σοφτάδες, Τερσεφάνου, Μενεού, Κιβισίλι, Μαζωτός, Αναφωτίδα, Αλαμινός, Απλάντα, Αλεθρικό, Αγγλεισίδες

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάτττυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι από τις 24/06/2020 δέχεται αιτήσεις Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από Καύσωνα σε ΕΛΙΕΣ. Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λάρνακας και των κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 08/07/2020 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας.

Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται σrη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας (είδος, ποικιλία, αριθμός δέντρων και έκταση ανά ποικιλία) που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2020.

Σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (103 Ι /2019), σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.

Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου η συγκομιδή θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να αφεθούν αντιπροσωπευτικοί μάρτυρες, σε συνεννόηση με τους λειτουργούς του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακά Γεωργικά Γραφείο Λάρνακας στα τηλέφωνα 24202840.

Σημειώνεται ότι, οι πληγέντες, κατά την τελική αξιολόγηση των Δηλώσεων Ζημιάς τους, θα πρέπει να έχουν διευθετήσει τις υποχρεώσεις τους με βάση τον Νόμο 103 Ι /2019.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καθαρισμός οικοπέδων , χωραφιών και τεμαχίων γης μέχρι 29/05/2020

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες/αντιπρόσωποι/κάτοχοι οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται στα όρια της Κοινότητας μας, καθώς και οι ιδιοκτήτες/αντιπρόσωποι/κάτοχοι χωραφιών των οποίων τα τεμάχια εφάπτονται οικιών ή άλλων οικοδομών ή συνορεύουν με τις πιο πάνω ζώνες, όπως μέχρι τις 29 Μαΐου 2020, προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση όλων των ακαθαρσιών που θα προκύψουν από αυτά, όπως χόρτα ή οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά ή αντικείμενα ή πράγματα.

Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας, συνεργείο του Συμβουλίου θα προβεί στον καθαρισμό τους και θα απαιτήσει από τους ιδιοκτήτες τα έξοδα που θα πληρωθούν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

Διευκρινίζεται ότι:

(α) Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Συμβουλίου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό και θα χρεώνει τον ιδιοκτήτη με τα σχετικά έξοδα.

(β) Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

(γ) Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά το Συμβούλιο δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

(δ) Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τον όγκο των υλικών που θα απομακρύνονται και σύμφωνα με την προσφορά που έχει το Συμβούλιο σε ισχύ .

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές και αποστέλλεται με βάση των περί Κοινοτήτων Νόμο, άρθρο 103(1) και (103)2.

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΖΩΤΟΥ
5 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση για μέτρα που πρέπει να τηρούνται από τους επισκέπτες

Πασχαλινές ευχές από το κοινοτικό συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, τα Μέλη και το Προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού σας εύχονται “Καλό Πάσχα” &”Καλή Ανάσταση”.

Συνεχίζουμε να Συμμορφωνόμαστε και Μαζί θα τα Καταφέρουμε.

Ανακοίνωση Κοινοτικού Συμβουλίου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού σας ενημερώνει ότι από αύριο Δευτέρα 16/3/2020 θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης. Για έκτακτες περιπτώσεις παρακαλούμε όπως τηλεφωνείτε στο 24432800 από τις 8:00 π.μ μέχρι και τις 12:30 μ.μ.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!!

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Ονοματοδοσίας του Καραβιού στο Ναυάγιο του Μαζωτού

Αποτελέσματα Βραβείων Πράσινες Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση γραμματειακών υπηρεσιών (μέχρι 17/1/2020)

ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 001/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: €12.000-

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός φυσικού ή / και νομικού προσώπου, για περίοδο 12 μηνών, όπως καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται πιο κάτω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Α.  Υπηρεσίες σύμβασης

 1. Διεκπεραίωση των γραμματειακών και λογιστικών υπηρεσιών του Κοινοτικού Συμβουλίου όπως απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
 2. Τήρηση των λογιστικών καταστάσεων, είσπραξη των εσόδων και διενέργεια των εξουσιοδοτημένων εξόδων.
 3. Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 4. Πραγματοποίηση της συμφιλίωσης των τραπεζικών λογαριασμών με τις αντίστοιχες καταστάσεις του μηχανογραφικού συστήματος.
 5. Επαφή / εξυπηρέτηση του κοινού και λήψη ή παροχή πληροφοριών που αφορούν στη λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 6. Τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδρίες του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 7. Χρήση τεχνολογικού και άλλου γραφειακού εξοπλισμού για την διεκπεραίωση των μισθωμένων υπηρεσιών.
 8. Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Σημ.: Η διεκπεραίωση των πιο πάνω υπηρεσιών θα αφορούν αυστηρά την πιο πάνω χρονική περίοδο και πρέπει να παραδίδονται σε χρόνο και με τρόπο που θα καθορίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Β. Κριτήρια / Προσόντα Επιλογής

 1. Ακαδημαϊκά Προσόντα
 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3. Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή(word, excel)
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ευγένεια και καλός τρόπος έκφρασης ως επίσης και προηγούμενη σχετική πείρα.

Πείρα σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επιτυχία στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου, δίπλωμα προγραμμάτων “Word” “Excel”, θα αποτελέσουν πρόσθετα προσόντα σε περίπτωση ισοψηφίας μετά τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρ. Ε 1.2

Σημειώσεις:
α) Πείρα σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με αυτά που αναγράφονται στην παράγραφο Α΄ ανωτέρω.
β) Εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά πρόσωπα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα προσόντα του προσώπου που θα προταθεί για εκτέλεση της εργασίας.

Γ. Χώρος Εργασίας

Η διεκπεραίωση της υπηρεσίας είναι δυνατό να γίνει σε χώρο που θα διαθέσει το Κοινοτικό Συμβούλιο ή και σε χώρο του προσφέροντα όταν και όπου επιβάλλεται.

Δ. Υποβολή αίτησης και προθεσμίες

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτου, θα πρέπει να υποβληθεί στα ειδικά έντυπα του  Κοινοτικού Συμβουλίου που είναι (α) Έντυπο αρ.1, αίτηση Προσωπικών Στοιχείων (β)  Έντυπο αρ.2, Τεχνική Προσφορά, (γ) Έντυπο Αρ.3, Οικονομική Προσφορά, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ημερών (7) ημερών από την επόμενη της γνωστοποίησης της παρούσας προκήρυξης ή από τις 10 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020, και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020 η ώρα 12:00 μμ.  Τα Έντυπα Αρ. 1 και Αρ.2 να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο και το Έντυπο Αρ. 3 να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις ή και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κοινοτάρχη Μαζωτου κ. Παναγιώτη Βασιλείου στο τηλ.      24-432800.

Ε. Επιτροπή Επιλογής- Διαδικασία

1.1 Η επιλογή του φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου που θα επιλεγεί για τη διεκπεραίωση του πιο πάνω έργου θα γίνει από το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο θα εξετάσει τις προσφορές και τα δικαιολογητικά των προσφοροδοτών, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση του με βάση τα κριτήρια / προσόντα, όπως καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη καθώς και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

1.2 Η επιλογή θα γίνει με βαρύτητα 60% για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (τεχνική προσφορά) και 40% για την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράδειγμα που περιλαμβάνεται στην παρ. 2.7.6 του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται για καθοδήγηση.
(http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-GR/HTML/index.html)

1.3 Ο επιλεγείς προσφοροδότης θα κληθεί να υπογράψει τη «Συμφωνία

Ανακοίνωση για την αναβληθείσα Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ανακοινώνει ότι η αναβληθείσα Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19/12/2019.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 4:30 και θα περιλαμβάνει χορούς και τραγούδια από τα συγκροτήματα του Πολιτιστικού ομίλου.

Επίσης ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα στα παιδιά.

Θα σερβίρονται ζεστοί λουκουμάδες, κρασί και κάστανα.