Ανακοίνωση- Ζήτηση Προσφορών για ενοικίαση κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών στην παραλία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού

Ανακοίνωση Κοινοτικού Συμβουλίου και Σχολικής Εφορείας Μαζωτού